BGRegistar.com

ЕКОТЕКНИКА ЕООД

Информация

ЕКОТЕКНИКА ЕООД

 

ЕКОТЕКНИКА ЕООД е фирма със седалище град Свищов.

 

Основната дейност на фирмата е реализиране на екологични проекти, в това число утилизация на отпадъци.

 

Фирмата е най - големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform.

 

Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника ЕООД се занимава с преработка на отпадна биомаса, като произвежда екобрикети, пелети, дървени европалети, дървени детайли и калциев карбонат.

 

Утилизирането на отпадна биомаса и генерирането на калциев карбонат заема ключово място и представлява една конкурентноспособна индустрия, базирана на знание, която насърчава разширената употреба на възобновими ресурси.

 

Посредством своята дейност фирмата дава своя принос в контекста на био - базираната, ориентирана към клиента европейска икономика, щадяща околната среда.

 

През 2010 година Екотекника ЕООД инвестира и пуска в експлоатация пелетни инсталации, за производство на пелети от растителна биомаса - широколистна дървесина, които са още един възможен източник на енергия.

 

Крайният продукт се получава при пресоване на дървесни стърготини и е с размери шест милиметра - диаметър и с дължина до тридесет милиметра. Подходящи са за употреба при всякакви пелетни горелки и котли. Пелетите са пакетирани в полиетиленови торби по петнадесет килограма.

 

Произвежда и предлага и еко брикетите, които са произведени без слепващи материали, от естествени суровини - пресовани дървесни частици от широколистна дървесина. Като суровина за производството се оползотворяват технологичните отпадъци на Свилоцел ЕАД гр. Свищов, отпаднали от производсвото на целулоза, което предотвратява изхвърлянето.

 

 

Контакти

ЕКОТЕКНИКА ЕООД

Свищов, Западна индустриална зона
0882004148, 0886477667
063145977