BGRegistar.com

ЕКОТЕКНИКА ЕООД

Информация

ЕКОТЕКНИКА ЕООД

ЕКОТЕКНИКА ЕООД е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор, представляваща Forest based Sector Technology Platform.

 

Основната дейност на фирмата е реализиране на екологични проекти, в това число утилизация на отпадъци.

 

Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника преработва отпадна биомаса и произважда екобрикети, пелети, дървени европалети, дървени детайли и калциев карбонат.

 

Компанията реaлизира редицa екологични проекти, следвайки отговорнaта си политикa в областтa като основен изрaз на корпорaтивната социaлна отговорност на групaта „Свилоза”.

 

Производствената база се намира в гр. Свищов, Западна индустриална зона Свилоза АД - Екотекника ЕООД.

 

Предлагани продукти:

 

  • Екобрикети - произведени са без слепващи материали, от естествени суровини - пресовани дървесни частици от широколистна дървесина. Като суровина за производството се оползотворяват технологичните отпадъци на Свилоцел ЕАД гр. Свищов, отпаднали от производсвото на целулоза, при което се предотвратява изхвърлянето им в околната среда;
  • ЕкоПелети - за производството на пелети с диаметър 8 мм се използва технология на пресоване без никакви слепващи и др. добавки;

  • Дървени детайли;
  • Калциев карбонат;
  • Дървени европалети.

 

ЕКОТЕКНИКА ЕООД рaзвива своятa дейност в хармония с природата, като следи за последователното изпълнение на политиката на дружеството в областта на околната среда.

Контакти

ЕКОТЕКНИКА ЕООД

София, бул. България - Бокар 19А
0882004148