BGRegistar.com

ЕКОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Информация

ЕКОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма Екомат България ЕООД е създадена през 1997 година със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на строителството. Фирмата се занимава с изграждане и реконструиране на промишлени предприятия, жилищни, административни сгради и ремонт на пътни съоръжения.

 

Екомат България ЕООД има богат опит в извършването на земни работи, направата на бетонови настилки, изграждане и ремонт на сгради и съоръжения. От своето създаване до момента фирмата има предадени над двеста строителни обекта.

 

От 2001 година Екомат България ЕООД е член на Камара на Строителите в България.

 

Фирмата предлага консултантски услуги, проектиране, сеизмично обследване и укрепване на сгради и съоръжения и изпълнение на строителството по европейски качествени стандарти и в съответствие със съвременните тенденции за енергоефективност.

 

За времето на своето съществуване Екомат България ЕООД се утвърдила и доказала, като една от най - добрите строителни фирми, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

Във фирмата работи екип от квалифицирани специалисти с опит и стаж в промишленото, жилищното и хидротехническото строителство, включващ строителни инженери, икономисти, техници, майстори, както и сътрудници от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Научноизследователския строителен институт.

 

При изпълнение на обектите, фирмата използва единствено строителни материали, с доказано качество, като непрекъснато се правят проучвания и се обновява асортимента на  материалите и използването на по - модерни, съвременни технологии.

 

Екомат България ЕООД строи и извършва ремонт на обекти не само на територията на България, но и в Русия, Германия и Сирия.

 

Екомат България ЕООД извършва следните услуги:


     -  Изграждане и реконструиране на сгради

        и съоръжения.

     -  Извършване на земни работи.

     -  Направа на бетонови настилки.

     -  Армировки с различна сложност.

     -  Изграждане на кофраж.

     -  Хидро - и топлоизолации.

     -  Метални конструкции - изработка, изцяло

        машинно по технология шлайфбетон.

Контакти

ЕКОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София, ул. Пловдивско поле 53
029746164