BGRegistar.com

Екоинвест ЕООД - Услуги

екоинвест еоод, екоинвест пазарджик, изкупуване и рециклиране на вторични суровини, изкупуване на всякакви опаковки пазарджик, изкупуване на вторични суровини пазарджик, изкупуване на отпадъци от опаковки пазарджик, оползотворяване на отпадъци от хартиени опаковки, превръща в нов ресурс отпадъчни пластмаси, производител на рециклирани дървени палети, производител на рециклирани пластмасови гранули, рециклиране на всякакви опаковки пазарджик, рециклиране на вторични суровини пазарджик, рециклиране на отпадъци от опаковки, рециклиране на отпадъци от опаковки пазарджик, рециклиране на пет пазарджик, рециклиране на пластмаса пазарджик, рециклиране на полиетилен пазарджик, рециклирани дървени палети пазарджик, сортиране шредиране и балиране на отпадъци, събиране на отпадъци от всички видове опаковки, фирма лидер в рециклирането пазарджик

Услуги

Екоинвест е основен партньор на организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки, като обслужва разделното събиране на общините и фирмите. Извършва:


Изкупуване на вторични суровини:

 

  • Отпадъчна хартия - велпапе, картон, вестници, списания, офсет
  • Полиетилен, пластмаса, ПЕТ бутилки и поликарбон
  • Стъкло
  • Метални и композитни опаковки / алуминий, тетрапак /
  • Дървени палети


Предварително третиране на отпадъци от опаковки - сортиране, балиране, шредиране.

 
Отдаване под наем на контейнери, прес-контейнери, балир-преси и мелници.

 
Транспортиране, извозване и депониране на отпадъци от разделно събиране.

 
Комплексно обслужване и управление на отпадъци по ЗУО.

 
Продажба на предварително третирани отпадъци от хартия, полиетилен и пластмаса, ПЕТ и поликарбон, метални и композитни опаковки, дървесен чипс, дървени палети втора употреба.


Рециклиране на полиетилен, пластмаса и ПЕТ.

 

Философията, която Екоинвест следва през годините е да предложи решения за всеки бизнес, спазвайки принципите за лоялност, коректност и взаимно доверие.

 

Работи на високо, професионално ниво, с точност и коректност на базата на взаймно уважение в отношенията със своите клиенти и партньори.


Стерми се да поддържа доброто си име на българския пазар, предлагайки гъвкави решения, съобразени с желанията на клиентите, разумни цени, добро качество и изпълнение на поетите ангажименти.


Богатият опит трупан през годините и креативните решения са в основата, Екоинвест да се наложи като лидер в своя бранш. Радва на доволни клиенти поради коректността, точността и прецизността в изпълнението на своята работа.

 

Контакти

ЕКОИНВЕСТ ЕООД

Пазарджик, ул. Мильо Войвода 18
034448445
0886223441