BGRegistar.com

ЕКОИНВЕСТ ЕООД

Информация

Информация

 ЕКОИНВЕСТ ЕООД е българско дружество, учредено през 2003 г. със седалище град Пазарджик.

 

Развива своята дейност в областта на услугите. Стартира в областта на оползотворяване на отпадъци от хартиени опаковки, велпапе, картон, офсет и други. Извършва изкупуване и рециклиране на вторични суровини и отпадъци от опаковки. Работи на територията на цяла България.

 

ЕКОИНВЕСТ разширява своя асортимент, включвайки събиране на отпадъци от всички видове опаковки – пластмаси, пет, метални опаковки, дървени опаковки, стъкло и тяхното първоначално сортиране, третиране и транспортиране.

 

Количествата, които компанията изкупува и продава месечно представляват около 10% от пазарния дял на отпадъчни опаковки в България.


ЕКОИНВЕСТ е основен партньор на организациите по оползотворяване, като обслужва разделното събиране на общините и фирмите.


Компанията събира и изкупува хартиени, стъклени, дървени, пластмасови и метални опаковки, както и всички отпадъчни опаковки от полиетилен, пластмаса, ПЕТ бутилки, хартия, стъкло, метални опаковки и дървени палети. След сортиране, шредиране и балиране, отпадъците се насочват за оползотворяване и повторна употреба към рециклиращите предприятия.


Екипът зает в компанията работи в насока успешното управление на отпадъците и увеличаване дела на рециклираните и повторно употребявани опаковки.


ЕКОИНВЕСТ превръща в нов ресурс отпадъчни пластмаса, ПЕТ и дърво. Произвежда рециклирани дървени палети, пластмасови гранули и ПЕТ флейк за повторна употреба.


Приоритетната дейност на ЕКОИНВЕСТ е свързана с рециклирането на пластмасови отпадъци от опаковки - LDPE, HDPE, PP/PS, PP BIG BAGS, PET. Компанията се стреми към повишаване на качеството и количеството на произвеждания гранулат и повишаване процента на ефективно преработените отпадъци от пластмасови опаковки.

 


ЕКОИНВЕСТ - лидер в рециклирането на пластмаси в България!УСЛУГИ

 

ЕКОИНВЕСТ извършва:


Изкупуване на вторични суровини:

 

  • Отпадъчна хартия - велпапе, картон, вестници, списания, офсет

 

  • Полиетилен, пластмаса, ПЕТ бутилки и поликарбон

 

  • Стъкло

 

  • Метални и композитни опаковки / алуминий, тетрапак /

 

  • Дървени палети

 


Предварително третиране на отпадъци от опаковки - сортиране, балиране, шредиране.

 


Отдаване под наем на контейнери, прес-контейнери , балир-преси и мелници.

 


Транспортиране, извозване и депониране на отпадъци от разделно събиране.

 


Комплексно обслужване и управление на отпадъци по ЗУО.

 


Продажба на предварително третирани отпадъци от хартия, полиетилен и пластмаса, ПЕТ и поликарбон, метални и композитни опаковки, дървесен чипс, дървени палети втора употреба.


Рециклиране на полиетилен, пластмаса и ПЕТ.

 

 

Контакти

ЕКОИНВЕСТ ЕООД

Пазарджик, ул. Мильо Войвода 18
034448445