BGRegistar.com

Екобултех АД - Продукти

ecobultech, база за преработване на живачни лампи пловдив, база за преработване на натриеви лампи пловдив, база за рециклиране на отпадъци пловдив, база за рециклиране на отпадъци софия, екобултех, екобултех ад, екобултех ад софия, електрическо оборудване, електронно оборудване, изкупуване на стари автомобили подуене, изкупуване на стари автомобили сеславци, масово разпространени отпадъци, морга софия подуене, оползотворяване на отпадъци, отпадъци, преработване на живачни и натриеви лампи пловдив, разделно събиране на отпадъци, рециклиране, рециклиране на масово разпространени отпадъци, рециклиране на отпадъци, събиране на масово разпространени отпадъци, събиране на отпадъци, събиране на стари електроуреди нови искър, транспортиране на масово разпространени отпадъци, транспортиране на отпадъци, търговия с черни и цветни метали сеславци

Продукти

Екобултех АД предлага:

Екобултех АД - третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

Дестилатор за извличане на живак от различни съдържащи живак продукти.

Екобултех АД - третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

 

 

Инсинераторна инсталация за PUR пяна и CFC газове

 

 

Екобултех АД - третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

Инсталация за преработка на кинескопи

 

Екобултех АД - третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

 

 

Инсталация за рециклиране на хладилници и електроника

 

Екобултех АД - третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

 Машина за рязане на флуорисцентни лампи

 

Екобултех АД - третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

 

 

Система за демонтаж на малки електронни отпадъци

Контакти

Екобултех АД

София, кв. Бояна, ул. Маринковица 2Б
028467600, 028467800