BGRegistar.com

ЕКЗАКТА ОДИТИНГ ЕООД

Информация

ЕКЗАКТА ОДИТИНГ ЕООД

Екзакта Одитинг ЕООД е със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Занимава се с финансово счетоводни услуги, одиторски дейности и данъчни консултации.

 

Основният предмет на дейност е одит и свързаните с него услуги, цялостно счетоводно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица, управление на финанси, данъчно и управленско консултиране и защита.

 

Дружеството се представлява и управлява от Иван Дочев Христов,  регистриран одитор.

 

Услугите и познанията на екипа, състоящ се от квалифицирани специалисти на дружеството са насочени към задоволяване на бизнес потребностите, както на чуждестранни инвеститори в България, така и на местни търговски дружества и лица, които извършват стопанска дейност в страната.

 

 Екзакта Одитинг ЕООД извършва :

 

     -  одиторски и консултантски услуги в областта на корпоративните финанси

     -  счетоводството

   -  търговското, финансовото и данъчното законодателство на големи предприемачески компании, неправителствени организации и бързо развиващи се компании от малкия и средния бизнес от леката и тежката промишленост.

Контакти

ЕКЗАКТА ОДИТИНГ ЕООД

София, ул. 6 септември, № 39 ет. 2
029861741, 029896710
0887215563