BGRegistar.com

ЕВРО ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТ ЕООД

Информация

Информация

Евро Инвестмънт Консулт ЕООД е фирма със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Извършва комунални услуги, разделно събиране, изкупуване и рециклиране на вторични суровини и отпадъци от опаковки.

 

Занимава се със събиране, транспортиране и предварително третиране на отпадъци с неопасен характер, както и с отпадъци от опаковки.

 

Работи на територията на цяла България.

 

За целите на разделното събиране Евро Инвестмънт Консулт ЕООД работи като подизпълнител на водещи компании по оползотворяшане на опаковки - Екопак България АД, Екобулпак АД, Репак АД и други.

 

За извършване на дейността си Евро Инвестмънт Консулт ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти и персонал, гарантиращ отлично качество на предлаганите услуги.

 

Фирмата се стреми да обновява и модернизиране обслужшащата техника, да разработва спелизирани услуги за различните видове обекти, за да гарантира максимално добро обслужване на своите клиенти.

 

Евро Инвестмънт Консулт ЕООД извършва :


Сметосъбиране.


Транспортиране на битови отпадъци.


Разделно сметосъбиране.


Улично почистване, което включва метене и миене.


Зимна поддръжка на уличната мрежа.

 

Контакти

ЕВРО ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТ ЕООД

София, р-н Красно село, ул. Разград 4
029732211
029732211