BGRegistar.com

Евро Акаунт ООД

абонаментно счетоводно обслужване русе, годишно счетоводно приключване русе, данъчна защита и консултации русе, данъчни декларации за изплатен дивидент русе, данъчни счетоводни и одиторски дейности русе, данъчни счетоводни и одиторски услуги русе, добра счетоводна компания в русе, допълнителни счетоводни услуги русе, евро акаунт оод, евро акаунт оод русе, евро акаунт русе, електронен мониторинг на паричните потоци русе, полезни счетоводни и бизнес консултации русе, препоръчана счетоводна кантора в русе, препоръчана счетоводна компания в русе, пълно абонаментно счетоводно обслужване русе, счетоводна кантора евро акаунт, счетоводна къща евро акаунт, счетоводни и одиторски услуги русе, счетоводни консултантски и юридически услуги, счетоводни консултации русе, счетоводни услуги и бизнес консултации русе, счетоводни услуги на добри цени русе, счетоводство и финансов одит русе, финансов одит и счетоводство русе, финансово счетоводни консултации, финансово счетоводни услуги русе

Информация

Евро Акаунт ООД

Евро Акаунт ООД е българска компания със седалище град Русе.


Специализирана в извършването на финансов одит, финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации.


Евро Акаунт е компания с традиции в сферата на счетоводството и финансите, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.


Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.


Евро Акаунт обслужва над 50 частни клиенти в страната и чужбина ( Румъния, Италия, Франция и Холандия ) от различни сфери и отрасли на икономиката, изграждайки дългосрочно и стабилно партньорство с тях.


За постигане на бързи и качествени услуги Евро Акаунт ООД работи с млад и квалифициран персонал, използващ индивидуален подход към всеки клиент. За пълното обслужване на своите клиенти фирмата разполага с всички съвременни технологии за комуникация, както и с електронен подпис.


Извършва трудово-правни и осигурителни консултации, регистрация по ЗДДС и други услуги, свързани с пълното счетоводно обслужване.


Предлага богат набор от счетоводни и одиторски услуги: пълното счетоводно обслужване, одит и заверка на финансови отчети, съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни и бизнес консултации и други.


Днес, когато новите технологии правят връзките между хората бързи, лесни, възможни и достъпни, екипът от професионалисти заети в компанията са убедени, че предлаганите от тях, счетоводни и одиторски услуги ще бъдат ползотворни за клиентите не само на територията на град Русе, но и извън предлите на страната.


Счетоводна компания Евро Акаунт ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.


Компанията се представлява от г-жа Галина Чолакова в качеството на Управител.

 

Контакти

Евро Акаунт ООД

Русе, пл. Дунав 10, ет. 2, офис 65, 70
082520355
0889721585