BGRegistar.com

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

Информация

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

Евротест - Контрол ЕАД е създадена през 1965 година със седалище град София.

 

Лабораторен комплекс с дългогодишни традиции в областта на изследването и изпитването на различни видове минерални суровини и промишлени продукти.

 

От създаването си до днес дружеството разширява своите възможности и сфери на дейност.

 

Евротест - Контрол ЕАД извършва - вземане на проби от води, почви, руди, скали, горива, природен газ, минни отпадъци, изпитване на води, почви, минерални суровини (скални и рудни), горива (въглища, природен газ, газ пропан - бутан, дизелово гориво, масла, метали, сплави, отпадъци, екологичен мониторинг, класификация на минни отпадъци, оценка на съответствието на строителни материали.

 

Дейността на Евротест - Контрол ЕАД е сертифицирана и одобрение по ISO 9001 от LRQA.

 

Дружеството притежава и сертификат за акредитация /заповед № 665/28.05.2012/ на Изпитвателната Лаборатория по БДС EN ISO 17025 за над 350 показателя в 25 вида продукти.

 

През 2005 година е създадено лице за оценка на съответствието на строителни материали, притежаващо Разрешение за оценяване на съответствието № РОССП – 10/ 27. 12. 2007 година от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

ЛОС към Евротест - Контрол ЕАД извършва компетентно оценяване на строителни продукти, базирайки се в своята дейност на принципите за безпристрастност и независимост.

 

През 2008 година ЛОС е одобрено от Европейската комисия като Нотифициран орган с идентификационен номер - NB 2085 в обхвата на Директива за строителни продукти 89/106 ЕЕС.

 

Услугите, които ЛОС извършва, са сертифициране по системи 1+ и 1.

 

Евротест - Контрол ЕАД разполага с нова, модерна сграда и апаратура, аналог на съвременните европейски лаборатории.

 

В Дружеството работи екип от деветдесет висококвалифицирани служители с богат професионален опит.

 

Контакти

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София, ул. Бесарабия 108
024470360
028720596, 028700583