BGRegistar.com

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Информация

Европейски политехнически университет е основан през 2010 година в град Перник.

 

 


Студентите, обучаващи се във Висшето учебно заведение са от България, Турция, Гърция, Македония, Словакия, Нигерия, Гана и Камерун.

 

 

 

 

Учебните програми във всички степени на обучение се водят по едни и същ модел, на български и на английски език.

 

 

ЕПУ осъществява обучение по съвместни програми с университети от Европа, САЩ, Китай и Русия.

 

 

 

 

 

 

 


Европейски политехнически университет е многонационален център на взаимодействие между модерното обучение, научните изследвания и иновации, международното академично и бизнес сътрудничество.

 


Университетът държи на персонализираните отношения със студентите и докторантите си, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за успешна професионална реализация.

 

 


ЕПУ развива целта си за въвеждането на европейски стандарти в образованието, преподаването на съвременно учебно съдържание,осигуряването на академичен състав от учени на европейски университети и международни академии.

 

 

Обучението и оценяването в ЕПУ е по модерни методи в авангардна професионална среда. Работи се за  стимулиране развитието, у студентите, на ценностите на европейската цивилизация.

 

 

 

Контакти

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Перник, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 23
076600773
076605207