BGRegistar.com

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ - Флора

Флора

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ

 

На територията на лесничейството са разпространени следните лечебни растения:

 

Бук,Зимен дъб,Благун,Цер,Космат дъб,Бреза, Леска, Габър, Елша, Бял бор, Черен бор, Акация, Шипка, Трънка, Червен глог, Черен глог, Черен бъз, Дрян, Хвойна, Боровинки, Малина, Къпина, Жълт кантарион, Риган, Бял равнец, Червен кантарион, Коприва, Див джоджен, мента, Волски език, Кукуряк, Мащерка, Копитник, Лазаркиня, Медуница, Змиярник, Ягода, Мъжка папрат, Сладка папрат, Лечебен ранилист), Подбел, Ветрогон , Еньовче, Здравец, Гръмотрън, Синя жлъчка и Вратига.

 

От растенията с природозащитен статус на територията на Горско стопанство Чипровци се среща само Сръбска рамонда, която е защитен вид, включен в Червената книга. Среща се по пътя между селата Митровци и Горна Лука, по скалите над пътя, около мостчето по скалното ждрело.

 

Контакти

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ

Чипровци, ул. Васил Левски 19
095542197