BGRegistar.com

ДОЦ. Д-Р УГРИНОВ - Учебници и пособия

Учебници и пособия

Учебници:


Угринов. Експлоатация и настройване на фрезови машини. ДФ ”Просвета”, 1992 г.


Угринов.  Измерване и оценка на статичната стабилност при обработващите центри. Изд. на ЦНИИММ-София, 1988 г.


Угринов. Автоматизирани производствени машини. (записки от лекции). Част I: Основни понятия, съпротивителни и потребителски свойства. София, 2005 г.


Угринов.  Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ. Изд. “Крисан-С”- София, 2006 г.


Угринов.  Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ. 2-ро прераб. и допълнено издание. Изд. на ТУ- София, 2008 г.


Вуков Г., Угринов.  Съпротивление на материалите. София, Изд. „Авангард Прима”, 2009 г.


Вуков Г., Угринов. Кратък курс по теоретична механика. София, Изд. "Авангард Прима", 2011 г.


Учебни пособия:


Угринов. Ръководство за решаване на задачи по програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ”, ПИМЕ- София, 1993 г.


П.Кънчев, Угринов. Учебно пособие по материалознание. ПИМЕ- София, 1993 г.

Контакти

ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН УГРИНОВ

София, Студентски град, бл.16, ниско тяло, каб. 1611, Колеж по енергетика и електроника