BGRegistar.com

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА

Информация

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА


Природен парк Персина е един от най - младите природни паркове в България. Намира се на северната граница на Република България по поречието на река Дунав.

 

Разположен е на площ от 21 762,2 хектара по цялата дължина на Свищовско - Беленската низина, на територията общините Никопол, Белене и Свищов. Обхваща всички български дунавски острови в тази част на река Дунав - Персин, Голяма бързина, Магареца, Щуреца, Милка, Китка, Предела, Градина, Средняк, Лакът и Палец.

 

Природен парк Персина  включва територии от землищата на Никопол, Драгаш Войвода, Белене, Свищов и Ореш.

 

Дирекцията на парка се намира в град Белене, малък, китен град на река Дунав в плодородната Свищовско - Беленска низина.

 

Природен парк Персина е уникален за България и е единствен по българското поречие на река Дунав. С обявяването му се цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка - островните групи на Никопол - четири острова и на Белене - известният Беленски дунавски архипелаг - БДА, състоящ се от деветнадесет острова, пет от конто са румънски. БДА е с обща дължина около осемнадесет километра.

 

Тук се намира и най - големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е петнадесет километра, а на ширина достига до шест. 

 

Уникалността и голямата значимост на тази островна група стана причина през 2002 година да бъде обявено за Рамсарско място, което е едно от най - големите по площ в България - 6898.

 

Най - важният тип екосистеми в парка са заливаемите крайдунавски гори и вътрешни блата. За опазването на тези хабитати са обявени редица защитени територии.

 

Управлението на защитената територия се осъществява от Дирекцията на Природен парк Персина, създадена през 2001 година. Тя е на пряко подчинение на Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.

 

Дирекцията е разположена в град Белене. Помещава се  в просторна и модерна административна сграда с посетителски център, построена с финансовата подкрепа на Проект Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването, финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Световна банка и МОСВ.

 

Контакти

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА

Белене, ул. Персин № 5
065832684, 065832686