BGRegistar.com

ДИЕС БИЛДИНГ ЕООД

Информация

ДИЕС БИЛДИНГ ЕООД

Диес Билдинг ЕООД е създадена през 2008 година със седалище град Пловдив. Развива своята дейност в областта на стоителството. Занимава се с изграждането на комуникационни мрежи.

 

Диес Билдинг ЕООД е подизпълнител и изгражда обекти на фирма Телеккомплект САТ ООД град София.

 

Дружеството е специализирано в изграждането на всякакъв вид оптични и кабелни мрежи, като предлага услуги с много високо качество на достъпни цени. Диес Билдинг ЕООД извършва проучване, проектиране и строително - монтажни работи на високочестотни системи и устройства, на канални мрежи за медни и оптични кабели в съобщенията, подръжката на телефонни централи, ВиК обекти и ел. шахти.

 

Дружеството извършва своята дейност се само в рамките на град Пловдив, но и на територията на цялата страна. Разполага с нова и модерна собствена механизация и оборудване, отговарящи на съвременните изисквания, които се необходими за добро качество на извършваната работа. Фирмата има сключен договор, при необходимост за наемане на механизация от фирма Каб Ком ЕООД град Пловдив.

 

Диес Билдинг ЕООД разполага с нает персонал, работещ на трудов или граждански договор, взависимост от нуждите на фирмата и обектите, по които работи. Във фирмата работи екип от високо - квалифицирани специалисти, технически ръководители с дългогодишен опит в кабелното строителство,  строители на медни и оптични кабели, кабелни монтьори, механизатори, шофьори  и измерители.

 

Диес Билдинг ЕООД е регистрирана е централния професионален регистър на строителите в следните категории :


Първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от четвърта и пета категория.


Трета група - строежи от енергийната инфраструктура, строежи от трета категория.

 

 Пета група - отделни видове строителни и монтажни работи, включващи : 

 

 • Събаряне и разрушаване.
 • Земни работи.
 • Сондиране и пробиване.
 • Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи.
 • Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде.
 • Покривни работи.
 • Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи.
 • Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде.
 • Изграждане на електрически инсталации.
 • Изграждане на други инсталации.
 • Полагане на мазилки.Монтаж на дограма и дърводелски работи.
 • Други довършителни строителни дейности.

Контакти

ДИЕС БИЛДИНГ ЕООД

Пловдив, бул. Дунав 73, ет. 1 ап. 2
0888808877