BGRegistar.com

ДИА - 33 ООД

Информация

ДИА - 33 ООД


ДИА - 33 ООД е основана през 2006 година със седалище град Варна.

 

Развива своята дейност в областта на строителството.

 

Специализирана в цялостното изграждане, поддръжка и ремонт на ВиК инсталации.

 

Фирмата е член на Централеният профeсионален регистър на строителя.

 

Притежава удостоверение - № IV - 004942, с което е вписана за изпълнение на строежи със следният обхват :

 

Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС, libero.


Притежава удостоверение - № I - 010174, с което е вписана за изпълнение на строежи със следният обхват :

 

Първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС.

 

Фирмата има внедрена интегрирана система за управление в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001: 2007, с обхват - изграждане, поддръжка и ремонта на ВиК инсталации.

 

ДИА - 33 ООД разполага с екип от квалифицирани специалисти и техника, което позволява на фирмата да работи и предлага услуги с високо качество, съобразени с изискванията на клиентите.

 

За време на своето съществуване ДИА - 33 ООД се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньр от редица строителни компании.

 

Контакти

ДИА - 33 ООД

Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 407, вх,7, ап. 114
0888677471, 0888629653