BGRegistar.com

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І ДОБРИЧ ООД - Оборудване

Оборудване

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І ДОБРИЧ ООД

Диагностично Консуктативния Център І Добрич ООД разполага с :

 

 

4D дигитален ехограф с обемна конвексна и кардиологична сонда - Siemens.

Автоматичен биохимичен анализатор - BS 300.

Очен ретинален лазер.

Хормонален анализатор.

Доплер.

Ендоскопска апаратура.

Очен ехограф Офтазон - А11.

Очен операционен микроскоп - Topcon.

Факоемулсификатор - Legasy.

12 канален ЕКГ апарат - Mortara.Hycel - Celly.

Кръвно захарен анализатор - Beckman.  

Биохимичен автоматичен анализатор - RA - 1000 Техникон.

Рентгеноскопичен апарат - Филипс.                                 

Мамограф.                                                                           

Рентгенографичен апарат - Тошиба.                                

Остеодензитометър.                                                           

Апарат за високочестотен ток.                                          

Апарат за нискочестотен ток.                                           

Апарат за интерферентен ток и вакуум масаж.              

Апарат за нискоинтензивно магнитно поле.                     

Апарат за микровълнова терапия.                                   

Периметър.                                                                       

Биомикроскоп.                                                                 

Авторефрактометър.                                                    

Очен ретинален лазер.                                                  

Ехографски апарат за очна ябълка                              

Ехографски апарат за бременни.                                   

ЕКГ - Шилер.                                                                    

Авторефрактометър.                                                     

Хематологичен апарат - Sysmex.                                  

Eлектролитен анализатор - Ka - Na - Cl.          

Анализатор за лактоза и лактат -  Biosen.

Аудиометър Ампловокс  24.

Безконтактен тонометър.

Велоергонометър.

Графично - скопичен рентгенов апарат - Siemens.

Дефибрилатор - НР Code Master.

Елайза Рийдер ТС - 98.

ЕМГ - апарат.

ЕМГ - изследване.

ЕМГ - методики

ЕМГ - резултат.

Ехограф А6.

Кабина към Ампловокс 24.

Коакулометър.

Рентгенов апарат Siemens - пулт за управление.

Рентгенов апарат - Сименс.

Хематологичен анализатор - Sysmeх. 

Контакти

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І ДОБРИЧ ООД

Добрич, ул. Димитър Петков № 3
058601474, 058622382, 058603413