BGRegistar.com

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І ДОБРИЧ ООД

Информация

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І ДОБРИЧ ООД

Диагностично Консуктативния Център І Добрич ООД се намира в самия център на града, разположен в масивна четириетажна сграда със застроена площ от 3454 квадратни метра и разгъната площ  6256 квадратни метра.

 

Направен е вътрешен ремонт, поетапно се подменя старата дограмата с PVC по Програма за енергийна ефективност.

 

В непосредствена близост до ДКЦ се намира паркинг, който създава удобства и улеснява достъпа на пациенти.

 

Лечебното заведение  разполага с добра материална база, включваща :

 

Тридесет и пет кабинета на лекари - специалисти.

 

Кабинети за функционална диагностика - абдоминална ехография, ехокардиография, електроенцефалография, доплерова сонография, спирометрия, остеодензитометрия, велоергометрия, горна и долна ендоскопия, аудиометрия, периметрия.

 

Сектор по Образна диагностика - рентгенография, рентгеноскопия, мамография, ултразвукова диагностика и  остеодензитометрия.

 

Медико - диагностичен сектор с клинична лаборатория,    микробиология и вирусология, хормонална диагностика.

 

Сектор Физиотерапия и рехабилитация с лекарски кабинет,   кабинети аерозол, електролечение, светлолечение, електростимулация, вакуум масаж, ултразвукова, лазер, магнито и криотерапия.

 

Хирургичен сектор с хирургичен кабинет с превързочна, септична операционна с предоперационна, ортопедичен кабинет с гипсовъчна и хирургична болнична стая.

 

Очен сектор с два лекарски кабинета с манипулационна, кабинет за лазертерапия, предоперационна, операционна зала, стая за предоперативен престой на пациента, две болнични стаи с легла за краткосрочно пролежаване и стая на дежурната сестра.

 

АГ сектор с два лекарски кабинета с отделни манипулационни, амбулаторна операционна - интерупционна, стая за премедикация и болнична стая.

 

Операционен сектор.

 

Дежурен кабинет за неотложна помощ с манипулационна и стая за почивка.

Контакти

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І ДОБРИЧ ООД

Добрич, ул. Димитър Петков № 3
058601474, 058622382, 058603413