BGRegistar.com

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД - Кабинети

Кабинети

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД

Към Диагностично - консултативеният център Свети Панталеймон работят следните специализирани кабинети :

 

Кардиология, ехокардиография, велотест с натоварване и холтер :

д-р Цветемира Чорбаджийска - понеделник и четвъртък от 14,00 до 17,00 часа 

д-р Вержиния Йорданова кардиология - понеделник от 14,00 до 18,00 часа

 

Ортопедия и травматолгия с ехография на тазобедрени стави на бебета:

доц. д-р Венци Росманов - вторник 14.00 - 16.00 и четвъртък 10.00 - 12.00 часа

д-р Пламен Ненов - вторник 16.00 - 18.00 и четвъртък 14.00 -16.00 часа

д-р Мамун Кабалан - понеделник и сряда от 8.30 - 12.30, вторник и четвъртък от 14.00 - 18.00 и петък 8.30 - 14.30 часа

д-р Ивайло Пълев - понеделник и сряда от 14.00 - 18.00, вторник и четвъртък от 8.30 - 12.30 часа

 

Хирургия:

д-р Румяна Бързакова, д-р Румен Стоянов - понеделник, вторник и четвъртък от 14,00 - 17,00 часа

 

Съдова хирургия:

 д-р Огнян Матков

 

Акушерство и гинекология:

д-р Диана Стратева - понеделник, вторник и четвъртък от 14,00 - 17,00 часа

д-р Лъчезар Танчев - сряда и петък от 14,00 - 17,00 часа

 

Преданестезиологична подготовка:

д-р Йордан Георгиев, д-р Анелия Георгиева

 

Онкология:

д-р Румен Стоянов - понеделник, вторник и четвъртък от 14,00 - 17,00 часа

 

Пневмология и фтизиатрия с функционално изследване на дишането:

д-р Владимир Трифонов - понеделник и четвъртък от 14.00 - 16.00 часа

 

Нефрология:

д-р Цветелина Евтимова - вторник и петък 14.00 - 16.00 часа

 

Ревматология:

доц. Кирил Яблански - понеделник и четвъртък от 14.00 - 18.00 часа

 

Нервни болести:

д-р Пламен Петков – понеделник от 8.00 - 15.00, сряда от 13.00 - 17.00 и петък от 8.00 - 10.00 часа

д-р Лилия Илиева, д-р Валерия Маринова, д-р Анелия Радионова - понеделник от 16.00-18.00, вторник от 9.00 - 12.00 ,сряда 8.00 - 10.00 и четвъртък 16.00 - 18.00 часа

 

Кабинет за ЕМГ:

д-р Албена Ефтимова, д-р Анелия Радионова

 

Кабинет за ЕЕГ:

д-р Валерия Маринова, д-р Лилия Илиева

 

Кабинет за доплерово изследване:

д-р Лилия Илиева и д-р Огнян Матков

 

Кабинет по УНГ:

д-р Георги Георгиев

 

Детски болести:

д-р Лиляна Недева

 

Кожни и венерически болести:

 

д-р Калинка Недушева - понеделник и четвъртък от 16.30 - 18.00  часа

 

Психология и психотерапия: 

д-р Цветелина Ефтимова - консултиране на деца и юноши, лица подложени на микро и макрострес, лица в кризисна ситуация, семейно консултиране. Предстои стартиране на групова терапия за млади хора с проблеми в общуването за личностово израстване, както и за пациенти с онкологични заболявания за психологическа подкрепа. Работи всеки ден след 14.00 часа след предварително записване.

 

Медико - диагностична клинична лаборатория.

 

Микробиологична лаборатория.

Контакти

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД

Плевен, ж.к. Дружба, ул. Трите бора № 24
064872020