BGRegistar.com

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО - БУРГАС ЕООД

Информация

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО - БУРГАС ЕООД

Диагностично - консултативен център - І - Бургас ЕООД е здравно заведени със седалище град Бургас, което предлага специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на община Бургас.

 

Създаден посредством преобразуване на съществуващото АПЗЗ в еднолично търговско дружество с управител д-р Калина Ишкиева. ДКЦ - І - Бургас ЕООД е правоприемник на бившата І-ва консултативна поликлиника Бургас, започнала дейността си през 1968 година.           

 

Разполага с мощен функционално лечебен и диагностичен потенциал. Центърът е оборудван с най - съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги, включваща автоматичен хематологичен брояч Sysmex КХ 21N, селективен автоматичен биохимичен анализатор Cobas Mira Plus, йонселективен анализатор AVL 9983, 3 бр.микроскопи, 3 ЕКГ апарата Shiller, нов графичен рентгенов апарат модел Q-Red,производител QUANTUM Medical Imaging, САЩ, Комбиниран графичноскопичен апарат General elektric, многофункционален ултразвуков диагностичен апарат Hitachi EUB 525, аудиометър Siemens SD 25, Аудиометър Danpl, ЕЕГ апарат, доплеросонографски апарат.

 

ДКЦ - І - Бургас ЕООД разполага с клинична лаборатория и модерна техника, предлагаща високо качество на услугите. Ежедневно се извършва вътрелабораторен качествен контрол на хематологичните, клиникохимичните и коагулационните показатели с контролни материали с доказано високо качество C.f.a.s. Prcinorm U, Precipath U ,Quantitrol HS N, калибриране при въвеждането на нови методики.

 

В Центъра се извършват редица високоспециализирани медицински дейности - доплерова сонография с дуплекс скениране, електроенцефалография, фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода, криотерапия и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори, кожно-алергично тестуване, двадесет и четиричасово мониториране на кръвно налягане, лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, изследване на хормони, аудометрия.

 

ДКЦ - І - Бургас ЕООД е водещо здравно заведение на пазара на доболнична медицинска помощ в града. В него работят тридесет и девет висококвалифицирани специалисти с опит в областите алергология, нефрология, отоневрология, неврохирургия и детска неврология.

 

Центъра разполага със специалисти от следните специалности - кардиология, детска кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, неврохирургия, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, урология, нефрология, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, ушно - носно - гърлени болести, детски болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, акушерство и гинекология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория.

 

ДКЦ - І - Бургас ЕООД има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ. Има сключени договори за предоставяне на здравни услуги и извършване на профилактични прегледи със здравноосигурителни фондове. 

Контакти

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО - БУРГАС ЕООД

Бургас, бул. Стефан Стамболов № 73
056810571, 056859751