BGRegistar.com

ДЖЕЗАБЕЛ ЕООД

Информация

Джезабел ЕООД е фирма, работеща на българския пазар от 1995 година. Компанията е специализирана в извършването на преводи и легализацията на документи.

 

джезабел

 

Агенция за преводи Джезабел е оторизирана от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на Външните работи за превод и легализация на документи и книжа от всякакаъв вид. Фирмата разполага с актуализиран актуализиран договор № 1708 от 06.12.2012 година.


Агенцията разполага с 2 офиса, разположени на територията на град София. Дружеството е търсен партньор за работа, изпълнява голям брой и обем поръчки за писмени и устни преводи.


Преводите, които извършва Джезабел, са устни, писмени на различна тематика и сложност. Услугите се зивършват в уговорения срок.


Фирмата предлага на своите клиенти извършване на заверки във всички ведомства и посолства на чужди държави.


При желание на клиента да извърши сам заверките, Агенцията предлага безплатна консултация в офисите си.


В Агенцията са заети над 250 квалифицирани специалисти – професионални преводачи, лингвисти и редактори на свободна практика. Всички те са специализирани в различни типове преводи. Клиенти на Джезабел са над 500 корпорации, преводачески фирми от различни държави, юридически кантори, международни фирми и други.


Джезабел притежава експертен ресурс от постоянни преводачески екипи, които са на разположение по всяко време.


Джезабел ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2000 от Bureau Veritas Certification на 20.06.2008 година. Агенцията преминава надзорен одит на 14.05.2009 година с транзитивно преминаване към новия стандарт за качество ISO 9001:2008.

 

джезабел

 

Считано от 08.05.2013 г. в системата за управление на качеството, са интегрирани изискванията за предоставяне на преводачески услуги на европейския стандарт БДС EN 15038:2006.


Услугите на Агенцията се изпълняват на високо професионално ниво, с високо качество, на атрактивни цени и в кратки срокове.

Услуги

джезабел

 

Агенция за преводи Джезабел е специализирана в преводи от/на български език към официалните езици на ЕС, както и в преводи от/на български към други езици


Заверки на документи във всички държавни учреждения, ведомства и институции


Писмени преводи - Официален превод , Превод със стилова редакция , Специализиран превод , Адаптиран превод


Устни преводи - Симултанен превод , Консекутивен превод , Придружаване


Заверки и легализация на документи


Преводи и легализация на образователни документи


Редактиране на готови преводи


Преглед, редакция, форматиране и оформяне на редактирания материал като официален превод на фирмена бланка, с подпис на заклет преводач и печат на Агенцията.


Офиси


Адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски 26, ет.1, тел.: 029811525, 0888615844, факс: 029882044, office@jezabel-bg, com jezabel-bg.com


Адрес: гр. София, бул.Христо Ботев21,ет. 1, ап.6 , тел.: 029549988, 0878712471, факс: 02954998, office@jezabel-bg, com jezabel-bg.com

Контакти

ДЖЕЗАБЕЛ ЕООД

София, бул. Александър Стамболийски 26, ет.1
029811525, 029549988
0888615844, 0878712471
029882044, 0 29549988