BGRegistar.com

АГРОБИОИНСТИТУТ

Информация

АгроБиоИнститут е създаден през 2000 година.

 

 

АБИ е правоприемник на Централната лаборатория по молекулярна и генетична биотехнология към Селскостопанска академия със седалище град Костинброд.

 

 

АгроБиоИнститутът е организация към Селскостопанската академия, Министерство на земеделието и храните, за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието. Дейността си, организацията извършва в рамките на държавната аграрна политика.

 

 

АгроБиоИнститут осъществява успешно международно сътрудничество, чрез създаване на съвместни научни колективи и сключване на договори по линия на Европейската общност, UNESCO, FAO, NATO, EUCARPIA, IAEA, ICGEB, с университети, частни фирми и други, базирани на двустранна и многостранна основа.

 

 

Институтът участва активно в провеждането на европейски научни програми и проекти, финансирани от Европейската комисия.

 

 

Институтът работи с програми за подготовка на докторанти по научни специалности Генетика и Растителна защита. АБИ участва в повишаване квалификацията на лица от сродни институти и лаборатории, както и на лица, заети в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

 

 


АБИ извършва още информационна и издателска дейност, популяризирайки резултатите от собствените си научни изследвания, както и постиженията на световната наука.

 

 

Услуги

В АБИ се извършват следните анализи:

 

- за съдържание на ГМО

 


- за сортова идентичност чрез ДНК маркерни системи

 


- за чист от вируси посадъчен материал чрез ELISA анализи

 


- метаболитен профил на растителен материал чрез GC-MS анализ

 


- летливи компоненти на растителни проби и хранителни продукти (мляко и млечни продукти)

 


- анализи за сухо вещество, пепел, протеиново съдържание в растителни проби чрез NIRS

 

 

Контакти

АГРОБИОИНСТИТУТ

Костинброд, гр. Костинброд
029635407, 029635408
029635408