BGRegistar.com

Детска градина Зорница

Информация

цдг зорница симеоновградДГ Зорница, Симеоновград е открито през 1972 година и оттогава до днес се помещава в собствена самостоятелна сграда. Децата, обучаващи се в детската градина, са формирани в групи по възрастов признак.


Детската градина е с целодневен режим на възпитание и отглеждане на деца. Финансирането й се осигурява с общински средства.


Към ДГ Зорница, Симеоновград функционира филиал в село Тянево.


Възпитаниците на детското заведение съвместно с квалифицираните педагози, вземат активно участие в разнообразни обществени мероприятия и чествания.


Децата изнасят различни програми по случай празници и чествания на Общината и други инициативи.

 

 цдг зорница симеоновградцдг зорница симеоновград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Културният кръгозор на възпитаниците на ДГ Зорница се разширява и обогатява, посредством организирането и провеждането на културни и образователни дейности.


Детска градина Зорница, Симеоновград е спечелила проект ЧОС-150559 / 17.02.2015 УЧИМ ИГРАЕМ И РЕЦИКЛИРАМЕ СРЕД ЦВЕТЯ И БИЛКИ.


„На децата ще им дадем криле, но ще ги оставим сами да се научат да летят!!!“

 

Контакти

Детска градина Зорница

Симеоновград, ул.Драва 3
037812089
0889330076