BGRegistar.com

ДЕТЕКТИВСКА И ОХРАНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВАДИМ ООД

Информация

ДЕТЕКТИВСКА И ОХРАНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВАДИМ ООД

Детективска и охранителна агенция Вадим ООД - СОД е първата  регистрина фирма в България за извършване на охранителна дейност.

 

Създадена за охрана на физически и юредически лица, охрана на обекти на територията на град София и страната. Регистрирана през 1990 година.

 

Притежава следните лицензи, сертификати и договори:

 

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 85/ 12.05.2004 година - за частна охранителна дейност на територията на цялата страна.

 

Разрешение за охрана на ценни пратки и товари № 804/ 14.04.2006 година - Лиценз № 824 / 22. 05. 2006 година - за охрана на мероприятия.

 

Лиценз № 1504/07.04.2010 година - за лична охрана на физически лица валиден за територията на цялата страна.

 

Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър № 00959/18.08.2008 година от КРС.

 

Удостоверение от Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана.

 

Удостоверение на NCAGG - код 00N7U, доставчик на кодификационната система на НАТО, издадено от Министерство на отбраната.

 

Удостоверение 0050693 - Администратор на лични данни от Комисия за защита на личните данни.

 

Фирмата се представлява и управлява от Адриян Янев - Магистър по икономика и о.р. Полковник Димитър Янев. 

 

За двадесет и три години Детективска и охранителна агенция Вадим ООД - СОД е натрупала богат опит в организиране и осъществяване на ефективна физическа и техническа охрана на обекти, която понастоящем е приоритетно направление в дейността на фирмата.

 

През това време дружеството е функционирало спазвайки законите на страната и законите на МВР и до момента няма наложени никакви санкции за допуснати нарушения.

Контакти

ДЕТЕКТИВСКА И ОХРАНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВАДИМ ООД

София, ж.к. Лагера, ул. Балканджи Йово № 31 - 33
029552000
0886410272, 0885103190