BGRegistar.com

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І - БУРГАС ЕООД

Информация

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І - БУРГАС ЕООД

Дентален център І - Бургас ЕООД е здравно заведение със седалище град Бургас, намиращото се улица Александровска № 120.

 

Наследник на бившата Окръжна стоматологична поликлиника, в момента е здравно заведение на високо професионално ниво, в което работят петнадесет дентални лекари със следните специалности - един лицево - челюстен хирург, трима орални хирурзи, един ортодонт, двама протезисти, един терапевт, един пародонтология и лигавични заболявания, един специалист по детска дентална медицина. 

 

Центърът разполага с дигитален рентген за ортопантомограми, телерентгенографии, секторни рентгенографии, снимки на синуси, на темпоромандибуларната става, 3D на глава и отделни сектори от нея.

 

В Дентален център І - Бургас ЕООД има операционен блок, състоящ се от предоперационна, операционна и следоперационна зали, стаи с легла за временно наблюдение до четиридесет и осем часа, манипулационна и съблекалня.

 

Операционната зала е добре оборудвана и разполага с апарат за обща упойка. Стерилизацията се осъществява в стерилизационна зала.

 

Нов супермодерен 3D апарат, последен модел в дигиталната образна диагностика на Planmec, вече е в услуга на пациентите в Дентален център I- Бургас ЕООД.

 

Иновативният апарат Planmeca ProMax 3D Mid, който е финландско производство, е единственият в страната.

 

С помощта дигиталния рентгенов апарат с 3D на глава могат да бъдат направени всички възможни лицево - челюстни изследвания – панорамни снимки, цефалографски, ортопантомограми, телерентгенограми, снимки на синуси, на темпоро - мандибуларна става, 3D на глава и отделни сектори от нея.

 

Интелигентният и мултифункционален рентгенов апарат може да се ползва не само от стоматолози, но и от ортодонти, неврохирурзи, ортопеди, хирурзи, специалисти по уши, нос и гърло.

Контакти

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І - БУРГАС ЕООД

Бургас, ул. Александровска № 120
056831939, 056831933, 056831935