BGRegistar.com

ДЕМТ - ПРИНТ

Информация

             ЗА НАС


          Печатница ДЕМТ ПРИНТ е основана през 1993 г. Печатницата е специализирана в областта на офсетовия печат на малограмажни хартии за нуждите на фармацевтичната и козметичната промишленост. Критерий за високото качество на предлаганите продукти е статутът на „одобрен доставчик” на три от най-големите фармацевтични компании в България.


   Печатницата извършва пълноцветен офсетов, дигитален, сублимационен и висококачествен директен UV печат и изработва различни видове рекламни материали, плакати, календари, каталози, дипляни, формуляри и др.


       Печатната база е разположена в собствена новопостроена сграда, находяща се в обособена промишлена зона в гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил. Екипът от професионалисти и полиграфическата техника в печатницата обезпечават прецизното изпълнение на всяка направена заявка.

 

            НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ СА:

            КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИС

      Основната ни цел е поддържане на безупречно качество, конкурентни цени и коректно сътрудничество с нашите клиенти и доставчици. Политиката ни е насочена към постигане на съотвествие с приложимите местни, национални и международни изисквания за качество и опазване на околната среда чрез непрекъснато планирани и минимизиране на вероятността за допускане на отклонения по отношение на качеството и опазването на околната среда.

 
           ТОЧНОСТ, КОРЕКТНОСТ И НАСОЧЕНОСТ КЪМ КЛИЕНТА

         Нашата политика цели удовлетворяване нуждите и очакванията на нашите клиенти, доставчици, подизпълнители и партньори, както и повишаване потребителските качества на продуктите/услугите на основата на осъществяване на взаимно изгодни връзки с доставчици и клиенти и поддържане на ефективно партньорство в процеса на съвместна работа.

 

            ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
           Разполагаме с мотивиран екип от високоорганизирани личности, стремящи се към непрестанно повишаване на квалификацията. Поставяме акцент на професионалните и колегиални отношения, както в работния ни екип, така и с деловите ни партньори.

 

            ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
         Опазването на околната среда е един от основните ни приоритети. Ето защо в работата си използваме материали с ниски емииси на летливи вещества и съдържащи неопасни за околната среда и човека компоненти. Използваната в производствения процес хартия е с до 55% рециклирано съдържание.

 

             СЕРТИФИКАТИ И ЧЛЕНСТВО
         В печатница ДЕМТ ПРИНТ е внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на качеството и околната среда, в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015. Печатницата работи в съответствие с изискванията за добра производствена практика (GMP) и стандарт 9000:2001 - Опаковъчни материали за фармацефтичната промишленост.
           

     Печатницата разполага с ERP система за управление на полиграфичното производство – специално разработена интегрирана компютъризирана система, генерираща проследимостта и качеството на произвежданите продукти в реално време.
Печатницата е член на Съюза на печатарската индустрия.

 

 

Контакти

ДЕМТ - ПРИНТ

Сапарева баня, ул. Св. Иван Рилски 10
070723388
0889156936, 0889229644
070724080