BGRegistar.com

ДЕДАЛ - ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ООД

Информация

ДЕДАЛ - ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ООД

 

ДЕДАЛ - ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ООД е оправомощено от МРРБ лице за оценяване на съответствието на строителни продукти и нотифициран орган NB 1922 пред Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011.


Фирмата имат над 130 групи строителните продукти в обхвата за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти по хармонизирани европейски стандарти. Пълният списък може да се види на http://www.dedal-bg.net/bg. 

 

Наши клиенти са производители в България, Турция, Иран, Гърция, Кипър, Русия, Китай, Индия, Хонг Конг, Великобритания, Италия, Испания, Белгия, САЩ, Ирак, Южна Корея, Саудитска Арабия, ОАЕ,  Сърбия, Македония, Латвия.

 

 

От 2011 г. „Дедал – оценяване и сертификация“ ООД е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17021, с рег. № 13 ОСС Орган за сертификация на системи за управление, съгласно стандарт ISO 9001, Направление „Сертификация на системи за управление“.


През август 2016 г. обхвата на акредитация се разширява със сертификация на системи за управление, съгласно ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000.

 

 

„Дедал – оценяване и сертификация“ ООД е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация, Орган за контрол от вид А за контрол на безопасността на площадки за игра, разположени на открито и/или на закрито (сертификат № 299 от 29.08.2014 г.)


„Дедал – Оценяване и Сертификация” ООД провежда обучения в областта на управление на качеството и оценяването на строителни продукти. Обучения могат да бъдат организирани и по заявка на клиент.

 

 

 

Контакти
e-mail: office@dedal-bg.net

 

Бургас:
8000 ул. Македония №54
тел./факс № 056 816115

 

София:
1574, ул. “Гео Милев” №132А, офис №20
тел./факс 02 9715012

 

Несебър:
8230, жк. Младост, бл. №50, партер
тел./факс 0554 44008

 

Пловдив:
8230, жк. Кършияка, ул. Средец №5, ет.2, студио 1

 

 

Контакти

АВТОСЕРВИЗ АШЛИ - СОФИЯ

Бургас, ул. Македония № 54
056816115, 055444008, 029715012
056816115, 0 055444008, 0 029715012