BGRegistar.com

Деа - Одит ЕООД

Информация

Деа - Одит ЕООД е българска компания със седалище и адрес на управление град Ямбол.


Фирмата е един от лидер на пазара с традиции в сферата на счетоводството и финансите, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.

 

Специализирана в извършването на финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации. Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.


Деа - Одит обслужва много частни клиенти и фирми от различни сфери и отрасли на икономиката, изграждайки дългосрочно и стабилно партньорство с тях.

 

Предлага висококачествени счетоводни и трз услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес. Подготвя счетоводни документи и тяхното структуриране - изготвяне на Годишен финансов отчет и Годишна декларация на фирмата.


Счетоводната компания залага на качественото и прецизно счетоводно обслужване и индивидуалният подход към всеки отделен клиент.


Предлага комплексно счетоводно обслужване, данъчни и счетоводни консултации, регистрации, изготвяне на дневници и СД по ДДС, годишно счетоводно приключване, попълване на годишни данъчни декларации и всичко останало в областта на счетоводството.


Разполага с екип от квалифицирани специалисти с утвърдни професионални умения, които ще се погрижат за Вашето счетоводно обслужване, изготвяйки и обработвайки необходимите счетоводни документи.


Деа - Одит осъществява цялостния обхват от одиторски услуги, данъчни и счетоводни консултации. Качеството на услугите е съобразено с международните изисквания за професионален одит и счетоводство.


Разработва проекти за оптимизиране на счетоводната система и интегрирането на управленско счетоводство в нея.


Използвайки знанията и уменията си, Деа - Одит подпомага своите клиенти, за оптимизиране на техния бизнес, предостаявйки им надеждни бизнес консултации, съобразнени с нуждите им.


Водещите принципи в работата на счетоводната компания са предоставянето на качествени, бързи и ценово обосновани услуги, извършвани с високо ниво на коректност и дискреност към клиента.


В основата на счетоводните услуги, които Деа - Одит предлага е желанието и стремежа към изграждане на дългосрочни, партньорски отношения с клиентите, осигурявайки спокойното развитие на техния бизнес.

Услуги

Натрупаният професионален опит дава възможност, Деа - Одит да предложи оптимални решения за мащаба и нуждите на всеки клиент. Предоставя услуги, които успешно да работят за защита и развитие на бизнеса:


- Счетоводство


- ТРЗ


- Осигуряване


- Годишно приключване


- Оптимални счетоводни и данъчни решения


- Абонаментни счетоводни услуги


- Еднократни счетоводни и данъчни услуги

Контакти

ДЕА - ОДИТ ЕООД

Ямбол, ул. Георги С. Раковски 1, стая 407
046665043
0897809026