BGRegistar.com

ДАТКОВ - И ЕООД

Информация

ДАТКОВ - И ЕООД

 

Център за професионално обучение Датков-И се намира в град Варна.

Центърът е специализиран в обучението в следните направления - „Оръжие и безопасно боравене с него“ и „Курсове за охранители“

.
Курсовете се провеждат ежемесечно на територията на град Варна,град Добрич и град Аксаково. Базата на центъра включва Зала, Кабинет и Стрелбище. Курсoвете се състоят от теория и практика.


- Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – пистолети, револвери


- Курсове за професионални охранители, в това число:


- Въоръжена охрана
- Невъоръжена охрана
- Физическа охрана на обекти
- Банкова и инкасова охрана
- Лична охрана


В центъра се провежда първоначално обучение на лица, заемащи длъжности – Ръководител на охранителна дейност и Охранител, в съответствие с гл. 28 от 340Д.


Датков-И ЕООД предлага услугите:


-  Извършва  охранителни обследвания на обекти съгласно чл. 24 от 340Д.
- Изготвя охранителен паспорт (набор документи) на обекти с физическа охрана, съгласно 340Д.
- Изгражда системи за сигурност – контрол на достъп, видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване.

 

След завършване на обучението, курсистите са:


- Усвоили знания и умения за безопасно боравено с огнестрелно оръжие, съгласно мерките за безопасно боравене с огнестрелно оръжие и чл.12 и чл. 13 от НК, ЗОБВВ и пиротехническите средства.


- Усвоили професионални знания и умения за изпълнение на охранителна дейност.

Курсът за Безопасно боравене с огнестрелно оръжие завършва с изпит, включващ теория и практика, провеждащ се от Комисия с представители на служба КОС от МВР и ръководителя на курса.


Курсът за Охранители завършва с изпит по теория и практика, оценени поотделно.

 

Датков - И е лицензиран център за професионално обучение, притежаващ Лицензия № 201112956 на МОН.

 

 

 

КОНТАКТИ

Иван Ненов Иванов - / Управител /
Преподавател по Правна и Медицинска подготовка, Инструктор стрелкова подготовка
тел. - 0889705422


Атанас Иванов Атанасов
Преподавател с практически стаж и професионален опит – сектор ОХРАНИТЕЛЕН - МВР и охранителни фирми
тел. - 0878280628


Валентина Иванова Иванова - Юрист
Преподавател по Правна подготовка
тел. - 0899199929

 

Контакти

ДАТКОВ - И ЕООД

Варна, ул. Витоша 10
0889705422, 0897942785