BGRegistar.com

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА БОЖИДАР

Информация

Дом за възрастни хора Божидар Банкя

 

 

 

Дом за възрастни хора Божидар се намира в град Банкя.

 

 

Домът е разположен на територията на триетажна луксозна къща.

 

 

Пациентите на дома ползват, за своя отдих, перфектно поддържан озеленен двор.

 

 

Грижите за пациентите са денонощни, през цялото време в дома е наличен специалист невролог, който живее заедно с пациентите.

 

 

Професионалната помощ на медицинските сестри и санитарите също е 24-часова.

 

 


Осигурени са: денонощно медицинско наблюдение от лекар специалист, ежедневна рехабилитация от квалифициран рехабилитатор, специални грижи за инвалиди и болни в напреднали стадии на заболяване, гледане на болни след изписване от болница или при отказ от прием в болница. Храната се доставя, ежедневно, от съседен на Дома ресторант. Менюто се избира предния ден. Други грижи, които се осигуряват за пациентите са:

 

 

- Електрокардиограми при ритъмно – проводни нарушения на сърдечния ритъм, Изследване на пълна кръвна картина, изготвяне на Кръвно-захарен профил, Хемостезиологичин статус APTT, PT и YNR при болни приемащи Sintrom и Plavix, но-солеви вливания при необходимост, Сондово хранене при булбарен синдром, Хирургическа обработка на декубитални рани, ледоперативно махане на конци, Професионално лекарско обслужване на тежко болни пациенти след инсулт, инфаркт и тежки заболявания.

 

 

Дом за възрастни хора Божидар Банкя 

 

За пациентите са осигурени специализирани ортопедични легла, антидекубитални дюшеци и проходилки. Всеки пациент получава индивидуална грижа и хранителен режим, който е съобразен със здравословното му състояние.

 

 

Контакти

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА БОЖИДАР

Банкя, ул. Слънчев Бряг № 2А
0879028097, 0887826173