BGRegistar.com

Грийнтаун ЕООД

Информация

Грийнтаун ЕООД

Грийнтаун парково и ландшафтно устройство

Грийнтаун ЕООД е българска компания със седалище град София.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, фирма с дългогодишни традиции в извършване на всички видове дейности, свързани с парково и ландшафтно устройство.


Спелиализараната и дейност включва услуги по озеленяване, поддържане на паркове, градини, зелени площи и алейни насаждения.

 

Притежава всякакви налични инструменти, средства и малогабаритна техника за извършване на озеленителната дейност.


Грийнтаун
се е наложила с добро име, което е изградено от професионалната работа на хората, които стоят зад това име.


Ето защо залага на екип от компетентни спецециалисти и квалифицирани работници, наложили традиции в озеленяването, за по-красиви улици и квартали, паркове и лесопаркове.


Грийнтаун ЕООД
участва в изграждането и поддържането на всички значими в градоустройствено отношение обекти.

 

Изпълнява поръчки за озеленяване на интериорни и външни обекти.


Грийнтаун
се е наложила посредством високото качество на предлаганите услуги, изпълнител е на множество големи и по-малки проекти.

 

Компанията има изпълнени обекти от различен функционален тип. Изпълнител е на възложени поръчки от Столична община.

 

Обектите са разпределени в четиридесет и три зони на обща площ 23402,12 декара, в т.ч. 12090 декара обекти от двадесет и осма зона и основни центрове в Природен парк Витоша.

 

Площите на отделните зони са от петдесет декара за централни градски градини до 2500 декара за лесопаркове.

 

От тези зони : 

 

Три зони - 12,13,14 за дървесна растителност по улиците - алейни насаждения и в дворовете на общински детски, учебни и здравни заведения.

 

Една зона - 28 - Природен парк Витоша на обща площ 111192 декара, парк Панчарево - Кокаляне и лесопарк Побит камък - включена е приблизителната площ на основните центрове на Витоша и лесопарковете.

 

Тринадесет зони - от 15 до 27- транспортни магистрали със средни ивици и прилежащи зелени площи.

 

Двадесет и шест зони - от 1 до 11 и от 29 до 43 - паркове и градини.

 

Грийнтаун е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Компанията се стреми да обслужва своите клиенти максимално бързо, с индивидуално внимание и коректно отношение.


Печелейки тяхното доверие, фирмата гарантира качество и надеждност на предлаганите услуги.


Дружеството се представлява от г-жа Райна Иванова в качеството на Управител.

 

Грийнтаун ЕООД ще се погрижи за дизайна във вашия дом или офис, дарявайки Ви красотата и добро настроение!

 

Контакти

Грийнтаун ЕООД

София, бул. Владимир Вазов № 90, вх.Б, ет.2
028431265
0889666100