BGRegistar.com

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ

Информация

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ

"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Дружеството притежава лиценз за застрахователна дейност No 99 от 15.06.2000 г.  Концернът GRAWE Insurance Group притежава 100% от капитала на дъщерното дружество "ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД . Създаден е през 1828 г. като сдружение за взаимопомощ и пожар. Претърпява изключително бързо развитие и скоро се превръща в дружество с комерсиална цел, като непрекъснато разширява дейността си и в момента предлага почти всички видове застрахователни и финансови услуги. Разширяването на  областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Унгария, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Румъния, Молдова, Македония и Косово, както и чрез участие в банки и създаване на инвестиционни дружества.Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в структурата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През 2008 г. GRAWE Group реализира премийни приходи в размер на 722 млн. EUR и управлява 3,8 млн. застрахователни договора.С този обем GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия. За концерна работят около 3223 висококвалифицирани сътрудници и агенти. Инвестициите на концерна в края на финансовата 2008 г. възлизат на 2,9 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват негова солидна финансова основа.

 

"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е сред водещите компании, които предлагат дългосрочни валутни спестовно-осигурителни програми в България. Нашите продукти са разработени въз основа на съвременни европейски стандарти и следват традицията на компанията майка със 180 годишен опит в застраховането. Компанията се отличава най-вече с качеството на продуктите, високото ниво на обслужване и професионализма на служителите и партньорите си. Основна задача, която дружеството си поставя е сигурността и благополучието на клиентите.

За 2008 г. GRAWE е отличена с престижната награда за най-препоръчван застраховател на Австрия.

 


Управителен съвет на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

 

Николай Логофетов -Изпълнителен директор, председател на УС

Сибиле Скария - Заместник председател на УС

Д-р Гернот Райтер - член на УС

 


Надзорен съвет на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

 

Д-р Отмар Едерер, Председател на НС, Генерален директор на концерна Грацер Векселзайтиге

Д-р Зигфрид Григ, Заместник председател на НС, Заместник генерален директор на концерна Грацер Векселзайтиге

Д-р Волфганг Гошник, Член на НС, Прокурист на концерна Грацер Векселзайтиге


Контакти

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” No 19 ет.4
029806358, 029890044, 029811365