BGRegistar.com

ГЛОРИЯ - ОЙЛ ООД

Информация

ГЛОРИЯ - ОЙЛ ООД

Глория - ойл ООД е фирма със седалище град Генерал Тошево.

 

 

Развива своята дейност в областта на търговията.

 

 

Извършва търговия с петролни продукти, горива и моторни масла.

 

 

Глория - ойл ООД поддържа търговски отношения с водещи производители и вносители на горива в страната, което позволява оптимални условия на доставка на горивата и конкурентни цени.

 


Предлага петролни продукти с високо качеството, в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, редът и начинът за техния контрол и съответните БДС / EN. Всички доставки се извършват в съответствие със ЗЧАВ, ЗАДС, ЗДДС и се съпровождат с необходимите изискуеми документи.

 

 

Контакти

ГЛОРИЯ ОЙЛ ООД

Генерал Тошево, ж.к. Промишлена зона, ул. Димитър Благоев - бензиностанция
057315075
057315075

ГЛОРИЯ ОЙЛ ООД

Генерал Тошево, ж.к. Промишлена зона, ул. Димитър Благоев - бензиностанция
057315075
057315075