BGRegistar.com

Глобал Консулт РА ЕООД

глобал консулт ра, глобал консулт ра еоод, инвестиционно проектиране по част технологична, консултации в областта на хранителните технологии, консултации в сферата на хвп варна, консултации за хранителновкусовата промишленост , коректна фирма за изготвяне на технологичен проект, коректна фирма за технологично проектиране, опит в проектиране на обекти по част технологична, опитна фирма за изготвяне на технологичен проект, опитна фирма за технологично проектиране, проектиране на заведения за обществено хранене, проектиране на млекопреработвателни предприятия, проектиране на обекти в областта на хвп, проектиране на обекти в сферата на хвп, проектиране на обекти за производство на храни, проектиране на обекти за хв промишленост, сигурна фирма за инвестиционно проектиране, системи за самоконтрол варна, системи за самоконтрол на обекти за храни

Информация

глобал консулт оод

 

Глобал Консулт РА ЕООД е приемник и продължител на дейността на Глобал Консулт ООД, създадена през 2006 година.

 

Обхватът на дейност включва изготвянето на инвестиционни проекти по част Технология в областта на хранително-вкусовата промишленост и общественото хранене. Изготвя Системи за самоконтрол на обекти, свързани с производството и търговията на/с храни.

 

 

Експертите, заети в дружеството предоставят на клиентите си консултации в областта на хранителните технологии и приложимото законодателство.

 

 

Целта на дружеството е да покаже на българските инвеститори необходимостта първо да се помислят и след това да се предприемат действия. А мисията е да подпомага инвестицинния процес за своите клиенти и партньори.

 


Висококачествените, сигурни и професионални услуги, предлагани и предоставяни от Глобал Консулт РА ЕООД, правят компанията предпочитан и търсен партньор за работа.

 


„Три пъти мисли, един път гради.“

 

Контакти

Глобал Консулт РА ЕООД

Варна, ул. Доктор Анастасия Головина 7, ет. 1 ап. 2
0887209531