BGRegistar.com

ГИПС АД

Информация

ГИПС АД

ГИПС АД е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни изделия.

 

Мината край село Кошава е единственото в Югоизточна Европа подземно находище на гипс.

 

Добиваният в предприятието гипс е 100 % природен продукт и чистотата му достига 95 % / добивания от открити мини гипс е с чистота до 50 % /.

 

От 2006 година до днес са инвестирани над двадесет и два млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес със закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен гипс, изграждането на две нови производствени линии за производство на сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа, инсталация за сушене и сепариране на пясък и коплексна инсталация за калциране на природен гипс.


През 2012 година беше открит новият завод на ГИПС АД в село Кошава. Това е първият завод в България с комплексна инсталация за калциране на природен гипс. Оборудването на новата инсталация е с капацитет осемдесет хил. тона годишно. Доставчик на оборудването е Claudius Peters Projects.

 

С пускането в експлоатация на новия завод и Комплексната инсталация значително се намалява вредното въздействие върху околната среда.

 

Значително се намалява енергоемкостта на производството, като разходът на електроенергия и горива се понижи с 45 %.

 

Капацитетът на новата инсталация е четиринадесет тона на час.

 

В момента ГИПС АД произвежда двадесет и три продукта сухи строителни смеси - тринадесет от които на гипсова основа и десет продукта на циментова основа, система за топлоизолация и грундове.

 

В стремежа си за конкурентоспособност на българския и европейски пазар, ГИПС АД осъществява строг контрол по целия производствен цикъл. Притежава единствената акредитирана в страната лаборатория за изследване на гипс и гипсови производни. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001-2008 SGS.


Продукцията на ГИПС АД е добре позната не само в България, а и в Сърбия и Румъния.

 

 

ПРОДУКТИ

При разнообразието на своите продукти ГИПС АД, следи европейските тенденции в налагането на нови продукти, пречупвайки ги през специфичните особености и изисквания на българския пазар.

 

Голямо разнообразие от сухи строителни смеси на циментова и гипсова основа като - шпакловки и лепила, замазки и мазилки, лепила за керамични покрития, система за топлоизолация и грундове.

 

Основната цел на дружеството е да предложи на своите клиенти  продукти които намират приложение при строителството, реконструкция и ремонт на обекти.

 

ГИПС АД предлага: 

 

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

 

 • Видакол В53
 • Видафлекс С2ТЕ
 • Видакол флекс С2Т

 

МАЗИЛКИ

 

 • Видапластер
 • Видапластер СМ 10
 • Видапластер BN003

 

ЗАМАЗКИ

 

 • Виданивел
 • Виданивел С10
 • Виданивел С30

 

СТРОИТЕЛЕН ГИПС КОШАВА

 

 • Натурален Гипс Универсал
 • Натурален Гипс Бавно Свързващ
 • Натурален Гипс Сатен

 

ШПАКЛОВКИ И ЛЕПИЛА

 

 • Видафикс - Гипсова шпакловка
 • Видафикс GF2
 • Видагипс 
 • Строителен гипс
 • Видагипс Р2
 • Видафикс Терм
 • Видакол Терм
 • Лепило - шпакловка за газобетон

 

ГРУНДОВЕ

 

 • Видаконтакт
 • Видагрунд

 

BИDATEPM SYSTEM - система за топлоизолация

 

Контакти

ГИПС АД

Кошава, област Видин
094604012
0888405652, 0885945763, 0885838445
094604012