BGRegistar.com

Геокад - 93 ЕООД - Услуги

Услуги

 Геокад - 93 ЕООД развива дейност, целяща да предложи на българския пазар пълната гама от услуги в областта на геодезията, включваща:

 

 

 • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

 

 • Трасиране на имотни граници

 

 • Делби на поземлени имоти

 

 • Трасиране на сгради

 

 • Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 52., ал. 4 от ЗКИР

 

 • Изработване на Подробни устройствени планове / ПЗ, ПР, ПРЗ /

 

 • Изработване на топографски планове

 

 • Изработване на проекти за вертикално планиране

 

 • Изработване на нивелетни проекти

 

 • Заснемане на фасади и изработване на 3-D модел на сгради

 

 • Дигитализиране на картни материали

 

 • Аеротриангулация

 

 • Картиране на терен и ситуация от аерофото снимки

 

 • Изработване на ортофото планове

 

 • Сканиране на аероснимки от различни фотографски носители

 

 • Определяне обема на изкопи и насипи

 

 • Високоточно 3D лазерно сканиране на сгради и съоръжения / 3D Laser scanning /

 

 • Локализиране на подземни проводи.

 

Дълго трупаният опит и проучвания, нуждата на всеки бизнес от подкрепа, дава идеята на Геокад - 93 ЕООД, да развие нова дейност, а именно предлагане на геодезически инструменти и технологии на разсрочено плащане без оскъпяване.

 

От 2015 год., дружеството става представител на GeoМax ltd, предлагаща пълно портфолио на геодезическата индустрия, от надеждни тотални станции, GPS / GNSS, електронни и лазерни  нивелири, ротационни лазери , софтуер и аксесоари.

 

Контакти

ГЕОКАД 93

София, ул. Отец Паисий 96
028131954, 029313017
0887547143