BGRegistar.com

ГЕОИНЖЕНЕРИНГ КЛЪСТЕР ООД

Информация

Информация

ГЕОИНЖЕНЕРИНГ КЛЪСТЕР ООД е създадено през месец март 2013 г.

Клъстерът обеденява фирми в сферата на геотехническото и тунелно строителство, като обхваща основните аспекти при изграждането на големи инфраструктурни обекти. Участници в обединението са фирми осъществяващи дейности по проектиране, производство на материали влагани в обектите, както и компании изпълняващи специализирани строителни дейности.

 

Клъстерът има възможност и ще използва всички ресурси предоставяни от неговите членове, за да си сътрудничат в няколко основни направления:

- да бъде предложен на крайния потребител лесно достъпен комплексен продукт и услуги в сферата на геотехническото и тунелно строителство;


- да допринесе за развитието и утвърждаването на сектора в страната и чужбина;


- да стимулира използването на подземните простанства в полза на устойчиво развитие на страната, опазване и подобряване на околната среда и по-ефективно градоустройствено планиране;

- да предложи разработка на научно-изследователска дейност, с цел предоставяне на иновативни и съвременни продукти.


ГЕОИНЖЕНЕРИНГ КЛЪСТЕР ООД, като развиваща се организация ще търси бъдещо активно сътрудничество с институции, които биха могли да допринесат за постигането на клъстерните цели.

Контакти

ГЕОИНЖЕНЕРИНГ КЛЪСТЕР ООД

София, Ул. Александър Жендов 6
028073116