BGRegistar.com

ГАЛИКА КЛОН АД

Информация

ГАЛИКА КЛОН - ФИРМЕН ПРОФИЛ

 

ГАЛИКА е интернационална компания, извършваща инженерингова и сервизна дейност в областта на всички технологии за обработка на метали и осигуряване на качество, инструментални машини и металообработващи машини (машини за металообработка). Като ексклузивен партньор на световни лидери в производството на металообработващи и измервателни машини, понастоящем ГАЛИКА е една водеща компания за производствено оборудване и технологии.


Ние предлагаме на нашите клиенти широка гама от решения за производствени технологии и приложения, доставка, монтаж и обучение. Същевременно, с помощта на своите стратегически финансови партньори, ГАЛИКА подпомага финансирането на планираните инвестиции. На пазарите в Русия, ОНД и Централна Европа ГАЛИКА е безирала офиси с местни специалисти, извършващи всяка от услугите на фирмата.


Доставките на резервни части и консумативи за нуждите на нашите клиенти се управляват централизирано от Австрия посредством изградени логистични канали.

 

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

 

  • ГАЛИКА, като пазарен лидер в търговията с металообработващи машини, насърчава и изисква лидерство.

 

  • Нашата фирма комуникира със своите клиенти динамично, активно, съзнателно и компетентно. Подкрепата за клиента стои на първо място в ежедневната ни дейност.

 

  • ГАЛИКА провежда непрекъснато вътрешни и външни обучения на своите специалисти.

 

  • Ние подкрепяме нашите сътрудници и при повишаване на тяхната лична и непряко свързана с работата квалификация.

 

  • Всеки наш сътрудник поема лична отговорност и дава личен пример.

 

  • Ние работим в екип и подкрепяме организацията и всеки отделен индивид.

 

 

 

Контакти

ГАЛИКА КЛОН

София, ул. 6 - ти Септември № 6 Б
029810976, 029896190
0888523895