BGRegistar.com

В И К АД - ЛОВЕЧ

Информация

В И К АД - ЛОВЕЧ

ВиК АД град Ловеч се занимава с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води.

 

Водното дружество поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационните мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на област Ловеч, с население от 132 000 жители.

 

ВиК АД - Ловеч извършва водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води, експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, водопроводни и канализационни услуги, инженерингова дейност, включваща проучване, проектиране, изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води.


Основни приоритети на ВиК АД - Ловеч са подобряване на обслужването на клиентите и повишаване на удовлетвореността им. В дружеството работи квалифициран екип с богат опит, който успява да поддържа внедрените приложения и инфраструктура.

 

Всички работните станции и ключовото оборудване позволяват отдалечен достъп и моментална намеса при възникване на критични ситуации.

 

През последните няколко години дружеството реализира множество мерки и проекти насочени предимно към подобряване на отчетността и по - доброто обслужването на клиентите.

 

В тази насока се подобри програмното осигуряване за обслужване на клиентите и предоставяне на електронни услуги. Във ВиК АД - Ловеч има разработена интегрирана система за управление.


През 2012 година беше внедрена системата ISO 9001:2008 за управление на качеството, чийто обхват включва - проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Пречистване на отпадъчни води.

 

През 2013 година бяха внедрени системите ISO 14001:2004 за управление на околната среда и OHSAS18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работа, чиито обхват включва - проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Пречистване на отпадъчни води.

 

Контакти

В И К АД - ЛОВЕЧ

Ловеч, ул. Райна Княгиня 1 А
068651112
068651113