BGRegistar.com

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС

Информация

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС е създаден с регистрирането на Фондация „Любен Гройс“ на 19.05.1996 година.

 

 

Колежът се явява приемник и продължител на учебната дейност на Първото Частно Театрално училище „УНИ“, създадено от проф. Елена Баева, изтъкнат български театрален педагог и режисьор.

 

 

Учебното заведение е преобразувано с решение на Народното събрание от 13.02.2002 година, публикувано в ДВ бр.20 от 2002 година. Открито е Частно Висше училище – самостоятелен Колеж, с наименование Театрален колеж „Любен Гройс“.

 В ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС се провежда обучение на студенти в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в професионално направление „Театрално и филмово изкуство“.

 

 


Патронът на учебното заведение, големият български режисьор - Любен Георгиев Гройс e роден на 01.03.1943 г. в Русе и умира на 04.02.1982 г. в София.

 

 

Той гастролира като режисьор на територията на страната както и в чужбина. Член е на Шекспировото общество.

 

 

Тетаралният колеж е самостоятелно юридическо лице, от създаването му са завършили 15 випуска с дипломирани студенти.

 

 


„Едно ново начало в едно старо изкуство!“

 

Контакти

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС

София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 169
029862025, 024281102, 024281103