BGRegistar.com

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

Информация

Военна Академия Георги Стойков Раковски е официално открита на 04.01.1915 година, забавянето е поради двете балкански войни 1912-1913 г.

 


В тези години започва Първата Световна Война, което налага прекъсването на обучението на слушателите. Те са изпратени по частите.

 


По силата на Ньойския договор от 1919 г. България се задължава да закрие всички свои военноучебни заведения, включително и Военната академия, като функциониращо остава само Военното училище.

 

 

В договора има клаузи, задължаващи България да закрие своите военноучебни заведения, в т.ч. и Военната академия. Въпреки тези клаузи през 1922 година Академията съществува и функционира скрито, на територията на Военното училище в София. Академията функционира под името Преподавателски курс и съществува така до 1938 година.

 

 

От откриването на Академията до днес, Висшето учебно заведение е съпътствано от редица исторически промени и преструктурирания.

 


Военна академия Г.С.Раковски поддържа успешни контакти с над 20 сродни академии и колежи, резултат от разширяването на международното сътрудничество на Акдемията през последните 10 години.


Мисията на Военна академия Г.С. Раковски е да формира бъдещите лидери на РБългария. Военнослужещи и цивилни граждани, притежаващи качествата и уменията да управляват Въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана, да побеждават във военни операции и да изпълняват ефективно митотворчески, хуманитарни и други невоенни задачи.

 

 

 

 

Академията предлага атрактивни Магистърски и Докторски програми.

 

 

Контакти

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82
029226550, 029226509, 029226504, 029226513, 029226511, 029226572, 09226573, 029226507, 029441657