BGRegistar.com

Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД - Услуги

Услуги

Съгласуване на проект


Необходимите документи за съгласуване на проект са:


Скица на имота, съгласувана от "ВиК-Сливен" ООД;


Задание за проектиране, издадено от "ВиК-Сливен" ООД;


Инвестиционен проект на обекта - част ВиК.


Документите трябва да представите в административната сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, ул. "Шести Септември" №27, в Приемна 8, тел 662825, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

 

Водоснабдяване и канализация Сливен

 

Съгласуване на скица


Необходимите документи за съгласуване на скица са:


Скица на имота, издадена от техническата служба на общината;


Документ за собственост на имота или отстъпено право на строеж.


Посочените документи трябва да подадете в административната сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, ул. "Шести Септември" №27, в Приемна 8, тел 662825, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

 Водоснабдяване и канализация Сливен

 

Издаване на становище


Откриване на партида


Промяна на партида


Закриване на партида


Отпушване и почистване на канализационната мрежа


Ползване на прослушвателна апаратура за откриване на скрити аварии

Контакти

Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД

Сливен, ул. 6-ти Септември 27
080080180, 044662049, 044623413