BGRegistar.com

Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД

Информация

ВиК ООД Сливен е дружество, което се обособява като самостоятелна стопанска единица през 1959 година.

 

Водоснабдяване и канализация Сливен

 

След редица протекли промени, базирани на нормативни актове, фирмата се обособява като дружество със смесено участие – държавно и общинско. Промяната обхваща процесът на управление и стопанисване на производствените мощности и основните дейности на ВиК ООД Сливен. Основните и водещи дейности на дружеството, са: водоснабдяване, канализация, пречистване на битови отпадни води, услуги за фирми и граждани, търговска дейност, проектиране и инвеститорски контрол при изграждане на водоснабдителни обекти.

 

Водоснабдяване и канализация – Сливен ООД развива дейността си на територията на общините, причислени към Сливенска област – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

 Водоснабдяване и канализация Сливен

 

В обслужваните общини се включват общо 106 населени места с население 229 684 души.

 

Вътрешната водопроводна мрежа, която се обслужва е общо 1125 км и 755 км външна водопроводна мрежа.

Производствени мощности и показатели, илюстриращи дейността на дружеството, са:

Обслужвани водоизточници – каптажи, дренажи, кладенци – 334 броя


Санитарно – охранителни зони с обща площ 835 дка – 465 броя


Основни помпени станции – 74 броя


Бункерни помпени станции – 78 броя


Хидрофори в населени места – 14 броя


Водоеми – напорни, приземни с общ обем 124 360 м3 - 149 броя


Кула водоеми – 4 броя с общ обем 360 м3


Пречиствателни станции за отпадни води – 2 броя


Автомобили от всички видове – 41 броя


Автобагери – 16 броя


Трактори – 2 броя


Самоходни шасита – 1 брой


Калочистачни машини – 2 броя


Обща инсталирана мощност - 14 000 kW


Собствени трансформатори – 50 броя


Помпени агрегати – 366 броя


Обслужвани абонати – предприятия и фирми – 3427 броя


Обслужвани абонати – население – 98 456 броя

Контакти

Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД

Сливен, ул. 6-ти Септември 27
080080180, 044662049, 044623413