BGRegistar.com

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Информация

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

 

Водоснабдяване и канализация ООД е фирма със седалище град Русе. Занимава се с водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води, експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, водопроводни и канализационни услуги, инженерингова дейност, включваща проучване, проектиране, изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води.

Дружеството предлага: водопроводни и канализационни услуги, топломери русе, отпушване на канали русе, проверка на водомери русе, топлинно счетоводство русе, вик и топлофикация русе, вик услуги русе и др.


Водоснабдяване и Канализация ООД - Русе предоставя услуги на над 275 хиляди души в град Русе и 83 населени места в Русенска област.

 

ИТ инфраструктурата на дружеството обхваща територията на цялата област и се състои от около сто и четиридесет технологични точки, обединени в единна корпоративна мрежа. На територията на град Русе се използват оптични кабелни трасета, а свързаността към другите селища е чрез виртуални частни мрежи (VPN). Основните трасета са резервирани в оптичен пръстен, а оборудването е съсредоточено в център за обработване на данни.

 

Функционират над седемдесет центъра за обслужване на клиенти, повече от половината, от които на територията на града.


Основни приоритети при изграждане на информационната инфраструктура е подобряване на обслужването на клиентите и повишаване на удовлетвореността им. В дружеството работи малък екип с много опит, който успява да поддържа внедрените приложения и инфраструктура.

 

Всички работните станции и ключовото оборудване позволяват отдалечен достъп и моментална намеса при възникване на критични ситуации. Мрежата е реализирана така, че дава възможност за управление от всяка точка на света през Интернет със съответното високо ниво на сигурност.

 

В рамките на последните няколко години дружеството реализира множество мерки и проекти насочени предимно към подобряване на отчетността, обслужването на клиенти и унифициране на оборудването. В тази насока се подобри програмното осигуряване за обслужване на клиентите и предоставяне на електронни услуги.


Водоснабдяване и канализация ООД въведе една сравнително нова и революционна технология - система за дистанционно отчитане на водомери. Към настоящия момент с такива системи са оборудвани повече от 110 обекта - жилищни и офис сгради с над 3500 домакинства. Системата продължава да се развива.

 

 

 

Продукти и Услуги

Водоснабдяване и канализация предлага:

 

  • топломери,
  • отпушване на канали,
  • проверка на водомери,
  • водопроводни и канализационни услуги,
  • топлинно счетоводство,
  • вик и топлофикация,
  • вик услуги.

 

За повече информация, моля потърсете ни на посочените координати.

Контакти

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П

Русе, ул. Добруджа 6
082820195, 082501522, 082501559, 082501560
082820208