BGRegistar.com

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

Информация

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ВиК ЕООД е със седалище град Пазарджик.

 

Основната дейност на дружеството е поддържане и експлоатация на ВиК системи за задоволяване на абонатите с вода с питейни качества за питейно - битови, технологитчи и противопожарни нужди и осигуряване отвеждането на отпадъчните води от населените места до водоприемниците.

 

Дружеството обслужва петдесет и четири населени места в Община  Пазарджик - тридесет и две, Община Септември - четиринадесет, Община Лесичово - седем и от община Белово едно населено място.

 

Водоснабдяване и канализация СД е създаденапрез 1971 година  със седалище София и клонове в бившите окръзи с центрове  окръжните градове, които поемат поддържането и експлоатацията на ВиК системите на територията  на съответните окръзи.

 

С разпадането на окръзите през 1987 година, като основна административно - стопанска  единица и   създаването на областите с Указ 56 от 1989 година се  създават общински предприятия по ВиК.

 

През 1989 - 1990 година се отделят техническите райони Велинград, Батак, Ракитово  и Пещера като общински фирми  за поддържане и експлоатация  на съответните ВиК системи.

 

През 1991 година Пазарджишкия окръжен съд вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност Водоснабдяване и канализация ООД, със седалище Пазарджик, с предмет на дейност - водоснабдяване, канализация, пречистване  на водите и инженерингова дейност в страната и в чужбина.            

 

През 1995 година Пазарджишкият окръжен съд вписва промяна  за ВиК ЕООД - Пазарджик - увеличава капитала от 27 650 000 лева на 115 990 479 лева.

 

През 1997 година с едностранно решение на Община Брацигово, техническият район се отделя от ВиК ЕООД Пазарджик. Общинските съвети в Белово, Стрелча и Панагюрище с подписаните съвместно разделителни протоколи, съответните техническият райони се отделят също и се обособяват като общински фирми по ВиК, след решение на МС за предоставяне на собствеността.

 

През 1998 година с разпореждане на МС се намалява капитала на ВиК ЕООД - Пазарджик и безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху недвижими имоти на общините Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча. Промяната на капитала е в резултат на изваждане правото на собственост върху недвижимите имоти, машини и съоръжения.

 

С Решение № 635 от 28 март 2003 година Пазарджишкия окръжен съд обявява ВиК ЕООД - Пазарджик в Ликвидация. Срокът за приключване на ликвидацията е удължаван, като дружеството е в Ликвидация и към настоящия момент.

Контакти

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6
034444340, 034446341