BGRegistar.com

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Информация

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД


Водоснабдяване и канализация ООД - Варна е фирма, която се занимава с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води, инженерингова дейност, както в България, така и в чужбина.

 

Водното дружество поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационните мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на Варненска област, с население общо 461 126 жители в сто петдесет и осем населени места, в дванадесет общини, като в това число влизат десвет града с население 362 967 души.

 

Във фирмата работят 1 600 специалисти, квалифицирани професионалисти, обслужващи системата на водоснабдяване и канализация, осигуряващи питейна вода и пречистване на отпадните води за цялото население във Варненския регион. 

 

ВиК ООД - Варна е дружество с 51% държавно участие и 49% - собственост на общините Аврен, Аксаково, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово.

 

Чрез висококвалифицирания и отговорен екип на дружеството ВиК ООД - Варна поддържа и обслужва над 4300 km водоснабдителна мрежа, от които 1100 са на територията на града, както и около 800 000м канализации, като общият брой на сондажите е седемдесет и девет.

 

Помпените станции от тип Б са 235, канализациите - двадесет и две, а цялостно инсталираната мощност на дружеството възлиза на 69 350 киловата.

 

В необратимо действие са и тринадесет пречиствателни станции на отпадни води, като дневната консумация на вода е 3500 л/сек.

Контакти

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Варна, ул. Прилеп № 33
052509999