BGRegistar.com

ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ООД

Информация

ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ООД

 

Водоканалпроект - мрежи и съоръжения ООД е дружество със седалище град София.

 

Развива свята дейност в областта на услугите.

 

Занимава се с изготвяне на хидроложки и водостопански изследвания и баланси на потребление, инженерно - геоложки и хидрогеоложки доклади, прединвестиционни проучвания, проектиране и анализи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването, хидротехнически съоръжения, проекти и анализи в областта на енергийната ефективност във водния сектор, геозащитна дейност, корекции на реки и дерета, изработване на офертни материали и тръжни документации съгласно изискванията на българските и международните норми и стандарти.

 

Разработва и прави оценки на ескплоатационните ресурси, проектите за добив на подземните води и СОЗ около водоизточниците.

 

Водоканалпроект - мрежи и съоръжения ООД разполага с добре обзаведен офис, собствен транспорт и необходимата техническа екипировка, включваща геодезически инструменти, копирна техника, телефон, факс, софтуер за проектиране на водоснабдителни обекти, хидротехнически съоръжения и хардуер, компютри, скенер, принтери, плотер и хелиограф.

 

Основни клиенти на дружеството са държавни институции, общини, водещи консултантски компании, големи индустриални предприятия, национални строителни компании, инвестиционни банки и чуждестранни инвеститори.

 

Водоканалпроект - мрежи и съоръжения ООД поддържа добри партньорски отношения с експлоатационните предприятия - ВиК дружествата в градовете Стара Загора, Бургас, Благоевград, Кърджали, Ямбол и Кубрат.

Контакти

ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ООД

София, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 27
029833412, 029833174