BGRegistar.com

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ХАСКОВО АД

Информация

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ХАСКОВО АД

Водно Строителство - Хасково АД е поделение на раздържавеното през 1997 година Водно Строителство АД, което води своето начало от далечната 1904 година, като специализирана единица за изпълнение на различни видове хидро строителство, напоителни и отводнителни обекти, корекции на реки и диги, помпени станции и други.  

 

През 1997 година Водно Строителство АД е разделено на множество фирми, обособени по региони, за да се улесни раздържавяване на дружеството, като следните новосъздадени фирми влизат в състава на консорциума.

 

Водно Строителство - Хасково АД се занимава със строителство на хидромелиоративни, канализационни и водоснабдителни обекти, включващи водохранилища, напоителни системи, отводнителни помпени станции от различен тип - стационарни, плаващи, дъждовални и комбинирани, пречиствателни станции и съоръжения за прочистване на индустриални и питейни води.


Водно Строителство - Хасково АД изгражда укрепващи съоръжения - язовирни стени и диги, извършва корекция на речни корите.

 

 

Контакти

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ХАСКОВО АД

Хасково, бул. Георги С. Раковски 1
038664404, 038662492
0888264286
038664366