BGRegistar.com

ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Информация

ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ВН Инженеринг ЕООД е създадена през 2011 година със седалище град София.

 

Занимава се с проектантска и инженерингова дейност, геодезия в строителството, строителен надзор, изготвяне на строително - технически експертизи на сгради и технически паспорти на строежи, като следва тенденциите на развитие и увеличаване на пазарните позиции.

 

ВН Инженеринг ЕООД предлага : 

 

Строително - изпитвателна лаборатория.


Консултантски услуги и посредничество.


Проектиране, изпълнение на проектантски и авторски надзор.


Проучвателна и консултантска дейност в строителството.


Експертни оценки и анализи.


Изготвяне на технически паспорти.


Комплексни геодезически услуги.


Друга проектанска и инженерингова дейност в страната и чужбина.

 

Изпитвателната строителна лаборатория към ВН Инженеринг ЕООД е сертифицирана по ISO 9001 – чрез интегрирана система за управление на качеството и при спазване на изискванията за съответствие по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

 

Това дава основание фирмата да изгражда стратегия, ориентирана към изпълнение на дейноста си, както на територията на страната, така и извън нея.

 

ВН Инженеринг ЕООД се стреми да развива своята дейност в съответствие с изискванията и високите критерии за качество в областта на строителството - задоволяване нуждите на своите клиенти, високо качество на обслужване, точност и прецизност в работата и коректност към всеки клиент.

 

Контакти

ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

София, Манастирски ливади - Запад, ул. Майстор Алекси Рилец 16, Офис 3
024182232
0885537186, 0885537112
024182232