BGRegistar.com

Висше училище по телекомуникации и пощи

Информация

 Висше училище по телекомуникации и пощиВисше училище по телекомуникации и пощи, София е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води своето начало от 1881 год. като Държавно Телеграфопощенско училище обучаващо чиновници за Главната дирекция на Министерството на пощите и електротехници за войската.

 

През 1948 год. с Указ на Президиума на Великото Народно Събрание е обнародван закон за Държавния Институт с 2 отдела - административен и технически, подготвящ персонал за административните и технически служби при Министерството на пощите, телеграфите и телефоните.

 

През 1954 год. е разкрит Държавен полувисш институт на съобщенията, именуван в Полувисш институт на съобщенията Аврам Стоянов през 1970 година.

 

През 1997 год. е обнародвано решение, което дава статут на самостоятелен Колеж на Полувисшия институт по съобщенията, с название Колеж по телекомуникации и пощи. Висшето училище дава професионална квалификация и провежда подготовка до образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“.

 

През 2015 год. Колеж по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи. Предметът на дейност е обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления Комуникационна и компютърна техника и Администрация и управление.


Днес във Висшето училище по телекомуникации и пощи се обучават повече от 1100 студенти в различни специалности:

 

ОКС професионален бакалавър


Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:

 

  • Безжични комуникации
  • Софтуерно проектиране
  • Компютърно администриране на софтуерни приложения
  • Киберсигурност на високите технологии


Професионално направление Администрация и управление по специалнос - Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите


ОКС магистър


Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:

 

  • Информационни технологии
  • Мобилни комуникации и Интернет

Професионално направление Администрация и управление по специалности:

 

  • Управление на услуги
  • Смарт лидерство


Висше училище по телекомуникации и пощи, София е утвърдило се учебно заведение съчетаващо образование с професия, придобиване на знания и компетентности, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда и подбора на различни специалисти.


Подготвя отлични професионалисти, владеещи няколко чужди езика, знаещи и можещи, компетентни и конкурентноспособни на българския и европейски пазар на труда.


Съчетанието на обща подготовка с по - тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета не само в България, но също и в чужбина.

Контакти

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

София, ул. Акад. Стефан Младенов 1
028621034, 028062182
0889114242