BGRegistar.com

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ - Програми

Програми

 

 

Обучението по Специалностите се провежда в Редовна, Задочна и Дистанционна форма на обучение.

 

 

Бакалавърски програми:

 

 

- Специалност Финанси


- Специалност Финансов мениджмънт и маркетинг


- Специалност Международен бизнес и финанси


- Специалност Финансов мениджмънт и бизнес право


- Специалност Застраховане, осигуряване и финанси


- Специалност Счетоводство, финанси и контрол


- Специалност Маркетинг, продажби и е-бизнес


- Специалност Бизнес психология и поведенческа икономика

 

 

Съвместни бакалавърски програми със Sheffield University, UK редовна форма на обучение:

 


- Специалност Маркетинг


- Специалност Финансов мениджмънт и маркетинг


- Специалност Счетоводство и финанси

 

 

Магистърски програми:

 

 

- Финанси


- Финансов мениджмънт и маркетинг


- Банково дело


- Одит и риск мениджмънт 


- Счетоводство и контрол


- Застрахователно дело


- Пенсионно и здравно осигуряване 


- Счетоводство и управленски анализи 


- Корпоративен котрол и икономически анализи

 

 

 

Контакти

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

София, ул. Гусла №1 ж.к. Овча купел
024015812
024015821